Advies Procederen

Strategisch | TactischBezwaar | Beroep

Operationeel Hoger beroep | Cassatie

Ten Hoedt Lokale Belastingen


specialist WOZ-waarden & gemeentelijke belastingen


waterschapsbelastingen & milieubelastingen
Overzicht van lokale belastingen en milieuheffingen vindt u hier


Dienstverlening Ten Hoedt Lokale Belastingen:

 • WOZ-waarden; elk type onroerende zaak

 • Onroerendezaakbelastingen; woning en niet-woning
 • Rioolheffing
 • Toeristenbelasting
 • Forensenbelasting
 • BI-zones
 • Afvalstoffenheffing; particulier en zakelijk
 • Leges omgevingsvergunning / Wabo
 • Precariobelasting, ook ondergronds
 • Parkeerbelastingen
 • Roerenderuimtenbelastingen
 • Rechten / leges / retributies
 • Reclamebelasting

 • WVO-heffing
 • Zuiveringsheffing; tabelbedrijven en meetbedrijven
 • Waterschaps systeemheffingen; gebouwd en ongebouwd
 • Belasting op leidingwater
 • Energiebelasting
 • Grondwaterbelasting van provincies

 • BAG
 • Diverse andere aspecten van water en onroerende zaken

 • Belastingverordeningen beoordelen
 • Politieke besluitvorming; visie inbrengen middels inspreken raadsvergaderingen e.d.