Gemeentelijke belastingen

Belastingaanslagen zijn soms veel hoger dan u verwacht.
Andere verrassingen zijn bijvoorbeeld mogelijk bij belastingaangifte, navordering of naheffing.

Overzicht van gemeentelijke belastingen vindt u hier

Dienstverlening Ten Hoedt Lokale Belastingen:

 • Onroerendezaakbelastingen; woning en niet-woning
  actueel:
  recreatiewoningen arresten Hoge Raad 16 september 2016
 • Rioolheffing
 • Toeristenbelasting
 • Forensenbelasting
  actueel:
  heeft de eigenaar van de recreatiewoning de juiste overeenkomst met de verhuurorganisatie?
 • BI-zones;
  actueel:
  wat levert het u op en wat kost het ?
 • Afvalstoffenheffing; particulier en zakelijk
 • Leges omgevingsvergunning / Wabo
 • Precariobelasting, ook ondergronds
 • Parkeerbelastingen
 • Roerenderuimtenbelastingen
 • Rechten / leges / retributies
 • Reclamebelasting;
  actueel:
  is de belasting alleen bedoeld voor het centrum ?

 • Belastingverordeningen beoordelen
 • Politieke besluitvorming; visie inbrengen middels inspreken raadsvergaderingen e.d.

U kunt ook terecht voor andere gemeentelijke belastingen.


Twijfel ?

Wij kunnen beoordelen of de belastingaanslagen, uitnodiging tot het doen van aangifte, naheffing, navordering, boete, of een ander soort standpunt van de gemeente of het samenwerkingsverband correct zijn.

Bezwaar

Een ervaren jurist kan voor u de bezwaarprocedure verzorgen.

Beroep bij de rechter

Ook wanneer u zelf bezwaar heeft gemaakt, kunnen wij de uitspraak op bezwaar beoordelen en voor u het beroepstraject verzorgen.
Wij kunnen ook met u overleggen over het instellen van hoger beroep bij het Gerechtshof en cassatieberoep bij de Hoge Raad.

Politieke inspraak

Ondernemingen hebben geen officiŽle stem bij gemeenteraadsverkiezingen, maar worden wel geacht fors bij te dragen aan de financiŽn van de gemeente.
Soms gaan gemeenten makkelijk voorbij aan belangen van een ondernemer of een branche. Vaak kan een overleg met ambtenaren worden opgevolgd door een overleg met gemeentelijke politici. Hiermee hebben wij veel ervaring.


Neem tijdig contact op

De termijn om bezwaar | beroep | hoger beroep | cassatieberoep in te stellen is kort.


anita@tenhoedtadvies.nl
Mobiel 06 505 424 06