Waterschaps- & milieubelastingen

Belastingaanslagen zijn soms veel hoger dan u verwacht.
Andere verrassingen zijn bijvoorbeeld mogelijk bij belastingaangifte, navordering of naheffing.

Overzicht van waterschaps- & milieubelastingen vindt u hier

Dienstverlening Ten Hoedt Lokale Belastingen:

  • WVO-heffing
  • Zuiveringsheffing; tabelbedrijven en meetbedrijven
  • Waterschaps systeemheffingen; gebouwd en ongebouwd
  • Belasting op leidingwater
  • Energiebelasting
  • Grondwaterbelasting van provincies

  • BAG
  • Diverse andere aspecten van water en onroerende zaken

U kunt ook terecht voor andere provinciale, waterschaps- en milieubelastingen.


Twijfel ?

Wij kunnen beoordelen of de belastingaanslagen, opmerkingen betreffende aangifte, naheffing, navordering, boete, of andere belastinggerelateerde handelingen of standpunten correct zijn.

Bezwaar

Een ervaren jurist kan voor u de bezwaarprocedure verzorgen.

Beroep bij de rechter

Ook wanneer u zelf bezwaar heeft gemaakt, kunnen wij de uitspraak op bezwaar beoordelen en voor u het beroepstraject verzorgen.
Wij kunnen ook met u overleggen over het instellen van hoger beroep bij het Gerechtshof en cassatieberoep bij de Hoge Raad.


Neem tijdig contact op

De termijn om bezwaar | beroep | hoger beroep | cassatieberoep in te stellen is kort.


anita@tenhoedtadvies.nl
Mobiel 06 505 424 06