Ten Hoedt Lokale Belastingen

Uw specialist voor fiscale procedures, advies en andere werkzaamheden betreffende WOZ-waarden, gemeentelijke belastingen, waterschapsbelastingen en milieuheffingen.

Sinds 2016 wordt voornamelijk gewerkt voor zakelijke cliŽnten; veelal grotere ondernemingen die een substantiŽle vastgoedportefeuille beheren.

Vanaf 2004 is de focus gaandeweg verlegd van dienstverlening aan overheden naar grotere ondernemingen.

Al voor oprichting in 1998 lag de focus op dienstverlening aan overheden en in de loop der jaren zijn onder meer circa 3.000 uitspraken op bezwaar gemaakt.
Met name voor gemeenten zijn circa 600 fiscale procedures gevoerd bij Rechtbanken, Gerechtshoven en incidenteel bij de Hoge Raad.


Ten Hoedt Advies

Sinds 2004 tevens juridisch advies en werkzaamheden die niet onder het belastingrecht vallen.
In 2016 een BAG-geschil namens zakelijke cliŽnten met succes aan de Rechtbank voorgelegd.


Missie
Voor de opdrachtgever een optimale uitvoering van de belastingregels realiseren.

Visie
Bijdragen aan een fiscaal klimaat waarbij tijdig overleg tussen belastingheffende overheid en de belastingbetalende onderneming wederzijds kosten bespaart en ergernis voorkomt.